پادکست مترونوم
۲۹ خرداد , ۱۳۹۸
اپیزود اول : اگه اهلیم کردی در مقابلم مسئولی
۲۹ خرداد , ۱۳۹۸