اپیزود 32: گفتگو با عانگع اصلانیان (مدیر مجموعه مدرسه فیتنس)