آموزش زبان انگلیسی Talk Stop
۱۹ خرداد , ۱۳۹۹
چهارشنبه ساعت سه بعد از ظهر ۱
۱۹ خرداد , ۱۳۹۹

اپیزود پنجم _ معمارانی با روابط کامپیوتری

اپیزود پنجم _ معمارانی با روابط کامپیوتری

این اپیزود مربوط به محمد و علی هست که واقعیت هارو تغییر دادند :))))