اپیزود 28: گفتگو با سیما اهوز (کارگردان خلاق هنری و مشاور برندینگ)