استراتژی ماهرانه راهبران برای حفظ اعضا در تیم

اپیزود یازدهم فصل دوم، آقای روباه شگفت انگیز
۱۴ آبان , ۱۳۹۷
آخرین نامه – چهرازی طور
۱۲ آبان , ۱۳۹۷
 
 
 
  • استراتژی ماهرانه راهبران برای حفظ اعضا در تیم
  • اپیزود 9
  • زمان : 06:25
 

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.