پادکست سروش سیما اپیزود نوزدهم

رژ تلخ
۳۱ شهریور , ۱۳۹۸
پادکست سروش سیما اپیزود هجدهم
۳۱ شهریور , ۱۳۹۸
 
 
 
  • پادکست سروش سیما
  • اپیزود 19 : تبلیغات 4p و آمیخته بازاریابی
  • زمان : 8:35
 

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.