پاراگراف
۲۱ خرداد , ۱۳۹۸
پادکست گالینگور‎
۲۱ خرداد , ۱۳۹۸
[podcastplayer fetch_method='feed' feed_url='https://navcast.podbean.com/feed.xml' number='20' display_style='gv1' excerpt_length='25' grid_columns='5' cover_image_url='https://tehranpodcast.ir/wp-content/uploads/2019/09/navcast.jpg' hide_cover='false' hide_description='flase' hide_subscribe='false' hide_search='false' hide_loadmore='false' hide_download='false' accent_color='#000000' bgcolor='e7961c'] قسمتهای این فصل از ناوکست به صورت پیوسته به کتاب انسان خردمند میپردازند.اینجا بخش به بخش پیش میریم و قصد داریم با هویت خودمون بیشتر آشنا بشیم [/podcastplayer]
[podcastplayer feed_url ='https://navcast.podbean.com/feed.xml' number='10' podcast_menu='Explore' cover_image_url='https://tehranpodcast.ir/wp-content/uploads/2019/09/navcast.jpg' hide_cover='false' hide_description='false' hide_subscribe='true' hide_search='false' header_default='true' hide_title='false' hide_cover='false' hide_social='true' hide_loadmore='false' hide_download='false' accent_color='#000000'] قسمتهای این فصل از ناوکست به صورت پیوسته به کتاب انسان خردمند میپردازند.اینجا بخش به بخش پیش میریم و قصد داریم با هویت خودمون بیشتر آشنا بشیم [/podcastplayer]