پادکست لوگوس
۲۹ خرداد , ۱۳۹۸
پادکست رواق
۲۹ خرداد , ۱۳۹۸
Metronom is a podcast about Iranian music , hit songs and their history / مترونوم پادکستی است در مورد موسیقی ایرانی و داستان ساخته شدن ترانه های مشهور