اپیزود ششم : دوست باوفای من (بخش چهارم : تربیت توله‌سگ‌ها)