بیت و بایت 36
5 اسفند 1400
رادیو لیگ | Radio league
6 اسفند 1400

وکالیوم اپیزود هشتاد و هفتم

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند