روایت بهمن قسمت 11
21 بهمن 1400
خط دوم - ایستگاه هشتم: وال-ای
آموزش زبان انگلیسی Talk Stop
23 بهمن 1400

وکالیوم اپیزود هشتاد و پنجم

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند