حیف
2 دی 1400
خط دوم - ایستگاه هفتم: دون
آموزش زبان انگلیسی Talk Stop
3 دی 1400

وکالیوم اپیزود هفتاد و نهم

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند