بیت و بایت قسمت هفتم
10 تیر 1400
محکوم – قسمت دوم
11 تیر 1400

وکالیوم اپیزود پنجاه و ششم

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند