بیت و بایت قسمت ششم
3 تیر 1400
محکوم – قسمت اول
4 تیر 1400

وکالیوم اپیزود پنجاه و پنجم

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند