tpod


شنونده های خوب برادرز، ما به اشتباه در اپیزود قسمت اول قاتل ورساچه واژه ی همجنس گرا رو همجنس باز گفتیم که بار معنایی خوبی ندارد و بدین وسیله از کلیه عزیزان بابت این ایراد پوزش میخواهیم ، ممنون بابت تذکر شما
واژه ی همجنس گرا به دگرباشان جنسی محترم می گویند و واژه ی همجنس باز به اشتباه بیان شده است.

در قسمت اول داستان سریالی قاتل ورساچه به سراغ شخصیت اصلی داستان اندرو کونانان رفته ایم، از کودکی و خانواده او تا حال و احوال و شخصیت درونی وی را بررسی کرده ایم، در این میان به فضای جامعه ی همجنسگرایان آمریکا در آن دوران هم نزدیک می شویم. یادتون نره مارو به بقیه معرفی کنید!