123456 سرطان جن 8
سرطان جن 8
23 شهریور 1399
AUD 20200824 WA0015 mp3 image پادکست مجموعه اعداد2
پادکست مجموعه اعداد2
24 شهریور 1399

ایستگاه دوازدهم: برنامه‌های تلوزیونی

ایستگاه دوازدهم: برنامه‌های تلوزیونی

در این قسمت راجع به ژانرهای مختلف فیلم و سینما می‌پردازیم. همچنین انواع مختلف برنامه‌های تلوزیونی را یاد گرفته و بخشی از اصطلاحات مربوط را می‌آموزیم. در آخر نیز چند صفت برای بیان احساسمان نسبت به یک فیلم بیان می‌شود.
مکالمه‌های این اپیزود از سایت eslfast گرفته شده است.

0
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser