tpod

ایستگاه دوازدهم: برنامه‌های تلوزیونی

ایستگاه دوازدهم: برنامه‌های تلوزیونی

در این قسمت راجع به ژانرهای مختلف فیلم و سینما می‌پردازیم. همچنین انواع مختلف برنامه‌های تلوزیونی را یاد گرفته و بخشی از اصطلاحات مربوط را می‌آموزیم. در آخر نیز چند صفت برای بیان احساسمان نسبت به یک فیلم بیان می‌شود.
مکالمه‌های این اپیزود از سایت eslfast گرفته شده است.