tpod

ایستگاه سوم: تاکسی گرفتن

ایستگاه سوم: تاکسی گرفتن

در این ایستگاه در مورد تاکسی گرفتن صحبت می‌کنیم. کلمات و اصطلاحاتی که تو این ایستگاه می‌شنوید شما رو کاملا آماده این موقعیت می‌کنه. در پایان این پادکست می‌تونیم به راحتی درخواست تاکسی کنیم و در حین مسیر خواسته‌هامون رو با راننده مطرح کنیم.

مکالمه های پادکست از سایت two minutes English استخراج شده‌اند.