tpod

سبک شناسی : هارد راک

دوستان ما تو این قسمت به محبوبِ هارد راک پرداختیم ؛ از ظهور تا افول این سبک رو به همراه ستاره هاش بررسی کردیم.