سبک شناسی اپیزود چهارم – سایکدلیک راک
۲۶ اردیبهشت , ۱۳۹۹
رادیو شب تهران
۲۶ اردیبهشت , ۱۳۹۹

سبک شناسی : هارد راک

دوستان ما تو این قسمت به محبوبِ هارد راک پرداختیم ؛ از ظهور تا افول این سبک رو به همراه ستاره هاش بررسی کردیم.

سبک شناسی اپیزود پنجم – هارد راک