نارادیو
۲۶ اردیبهشت , ۱۳۹۹
سبک شناسی اپیزود پنجم – هارد راک
۲۶ اردیبهشت , ۱۳۹۹

سبک شناسی : سایکدلیک راک

دوستان ما تو این قسمت به محبوبِ سایکدلیک راک پرداختیم ؛ از ظهور تا افول این سبک رو به همراه ستاره هاش بررسی کردیم.

سبک شناسی اپیزود چهارم – سایکدلیک راک