سبک شناسی اپیزود دوم – راک ان رول و پیدایش راک
۲۲ اردیبهشت , ۱۳۹۹
قسمت ۱۵: سرو سور
۲۲ اردیبهشت , ۱۳۹۹

سبک شناسی : پراگرسیو راک

دوستان ما تو این قسمت به سبک محبوبِ پراگرسیو راک پرداختیم ؛ از ظهور تا افول این سبک رو به همراه ستاره هاش مثل ، پینک فلوید ، کَمِل ، کینگ کریمسون و … بررسی کردیم.