ایستگاه موسیقی-موسیقی٬ماشین٬فرمول یک
20 اردیبهشت 1399
سبک شناسی اپیزود دوم – راک ان رول و پیدایش راک
22 اردیبهشت 1399
سبک شناسی : بلوز

رفقا ما تو این قسمت از بلوز صحبت میکنیم و این زیرشاخه موسیقی رو باهم بررسی میکنیم.
افرادی که روش تاثیر داشتن رو میشناسیم و قطعه های فاخر این سبک رو میشنویم.

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند