Logo_041
قسمت28
5 آذر 1399
مسائل شیمی کنکور - ترنج مارکت
کتاب لغت و املا انتشارات الگو
10 آذر 1399

اپیزود2- شیدایی

فصل اول : کمی با خویشتن

داستان فردی را روایت می کند که در پی اثبات بی ارزش بودن این دنیا و مادیات دچار سردرگمی می شود حال در طول این ماجرا اتفاقاتی می افتد که ترجیح داده می شود شنونده خود آن را دنبال کند. لازم به ذکر است تمام اپیزودهای این آلبوم زنجیر وار به هم مرتبط بوده وهر اپیزود تکه های پازل این آلبوم هستند.