Logo_041
اپیزود دوم
20 دی 1399
اپیزود سوم
22 دی 1399

چگونه دورکاری می تواند زندگی شهرهای کوچک را متحول کند

تا حالا شده احساس کنین از شهری که توش زندگی می کنین خسته این و دلتون بخواد بزنین به دل طبیعت، یا شده برین سفر و فکر کنین اصلا کاش می شد من همینجا زندگی کنم؟ الان امکان دورکاری تقریبا از هرجایی وجود داره، اما رفتن شهری ها به روستاها برای کار و زندگی، چه تبعاتی برای اون منطقه داره؟
بحث این اپیزود، همین ماجرای تاثیر مهاجرت شهری ها بابت دورکاری به روستاهاست.