tpod

چگونه دورکاری می تواند زندگی شهرهای کوچک را متحول کند

تا حالا شده احساس کنین از شهری که توش زندگی می کنین خسته این و دلتون بخواد بزنین به دل طبیعت، یا شده برین سفر و فکر کنین اصلا کاش می شد من همینجا زندگی کنم؟ الان امکان دورکاری تقریبا از هرجایی وجود داره، اما رفتن شهری ها به روستاها برای کار و زندگی، چه تبعاتی برای اون منطقه داره؟
بحث این اپیزود، همین ماجرای تاثیر مهاجرت شهری ها بابت دورکاری به روستاهاست.