tpod

تکنولوژی و آینده ی مراکز تجاری

شما چه قدر آنلاین خرید می کنین؟ آیا در دوران همه گیری بیماری کوید آنلاین خرید کردنتون بیشتر شده؟ می دونین فروش آمازون در این دوره ۳۵٪ افزایش پیدا کرده؟ آیا این به این معنیه که فروشگاه ها و مغازه ها در آینده از بین می رن؟ اگه می خواین جواب این سوال رو بدونین، اپیزود ۹ شهر من رو گوش کنین.