Logo_041
اپیزود بیست و نهم
23 اسفند 1399
ایستگاه چهاردهم: مصاحبه کاری
آموزش زبان انگلیسی Talk Stop
25 اسفند 1399

تکنولوژی و آینده ی مراکز تجاری

شما چه قدر آنلاین خرید می کنین؟ آیا در دوران همه گیری بیماری کوید آنلاین خرید کردنتون بیشتر شده؟ می دونین فروش آمازون در این دوره ۳۵٪ افزایش پیدا کرده؟ آیا این به این معنیه که فروشگاه ها و مغازه ها در آینده از بین می رن؟ اگه می خواین جواب این سوال رو بدونین، اپیزود ۹ شهر من رو گوش کنین.