Logo_041
دلبر کش
4 مهر 1399
قسمت 1
4 مهر 1399

راهکاری برای بازگشایی مدارس در دوران پاندمی

اگر دوست دارین بدونین هرکدوم از روش های بازگشایی مدارس در دوران پاندمی چه مزایا و معایبی دارن این قسمت پادکست رو گوش کنین.