دلبر کش
۴ مهر , ۱۳۹۹
قسمت ۱
۴ مهر , ۱۳۹۹

راهکاری برای بازگشایی مدارس در دوران پاندمی

اگر دوست دارین بدونین هرکدوم از روش های بازگشایی مدارس در دوران پاندمی چه مزایا و معایبی دارن این قسمت پادکست رو گوش کنین.