tpod

میل به داشتن یک شخصیت دیگر خصوصا در این روزها که فضای مجازی حضور پررنگ تری دارد به یک اپیدمی تبدیل شده، این نقاب زدن ریشه در کلاهبرداری دارد! با دکتر مریم علیجانی در این اپیزود به روانشناسی کلاهبرداری با تاثیر از داستان کلارک راکفلر که در اپیزود های قبل شنیده اید نشسته ایم. کلاهبرداری به مانند جنایت برای مردم دور از ذهن نیست و در زندگی خود حداقل تجربه کرده اند، از همین رو پدیده ای است که در کمین هر فردی می تواند قرار بگیرد…