باب تاکز: هدف‌گذاری
۲۳ شهریور , ۱۳۹۹
بهترین سال زندگی تو: فصل سوم و چهارم
۲۳ شهریور , ۱۳۹۹

اپیزود هشتم

اپیزود هشتم

دلیل رفتن ما به چپک از ویدیو ایستاگرام جلیل شروع شد، خوابای غزاله و حرفاش هم بی تاثیر نبود.

ما تقریبا باور کردیم که جلیل کمک میخواد.

خیلی زود حرکت کردیم، خونه ی مادر بزرگ جلیل یه چیزیش بود.

از طبقه بالا صدای عجیبی میاد، همه به سمت صدا میریم ولی الهه…..

الهه کجاست..؟!؟!

نویسنده : رامبد خانلری

گوینده : پدرام زمانی

تهیه شده توسط مجموعه اتاق فرار انیگما