tpod

اپیزود هفتم

تمام ماجرا از ویدیو اینستاگرام جلیل شروع شد!!

پا فشاری غزاله واسه رفتن به چپک و اون کابوسای وحشتناک،

همه تقریبا میدونن جلیل تو خونه ی مادر بزرگش در خطره و شبانه به سمت چپک حرکت میکنن.

خونه به طرز عجیبی سرد و ترسناکه و از طبقه بالا صدای پا میاد……

نویسنده : رامبد خانلری

گوینده : پدرام زمانی

تهیه شده توسط مجموعه اتاق فرار انیگما