c7f77082 7864 200122155621 سفر بر روی آب های بی نقشه
سفر بر روی آب های بی نقشه
19 شهریور 1399
Episode 5 شهر من 5
شهر من 5
20 شهریور 1399

اپیزود هفتم

e 7 سرطان جن 7

تمام ماجرا از ویدیو اینستاگرام جلیل شروع شد!!

پا فشاری غزاله واسه رفتن به چپک و اون کابوسای وحشتناک،

همه تقریبا میدونن جلیل تو خونه ی مادر بزرگش در خطره و شبانه به سمت چپک حرکت میکنن.

خونه به طرز عجیبی سرد و ترسناکه و از طبقه بالا صدای پا میاد……

نویسنده : رامبد خانلری

گوینده : پدرام زمانی

تهیه شده توسط مجموعه اتاق فرار انیگما

0