ثروتمند ترین مرد بابل: بخش چهارم
۱۶ شهریور , ۱۳۹۹
ثروتمند ترین مرد بابل: بخش پنجم
۱۶ شهریور , ۱۳۹۹

اپیزود ششم

اپیزود ششم

ویدیوی رد شدن یه جفت پای سم دار پشت یه در چوبی تو صفحه اینستاگرام جلیل!!!

خوابای غزاله راجب ونداد و حرفاش درباره خونه ی مادر بزرگ جلیل!!!

همه نگران شدن و تصمیم گرفتن زودتر برن چپک تا خودشون از ماجرا سر در بیارن.

اما تو راه اتفاق عجیبی میوفته….

نویسنده : رامبد خانلری

گوینده : پدرام زمانی

تهیه شده توسط مجموعه اتاق فرار انیگما