بشیر
۱۶ مهر , ۱۳۹۹
قسمت ۵
۱۶ مهر , ۱۳۹۹

اپیزود پانزدهم

اپیزود پانزدهم

از همون اول همه چیز مشکوک به نظر میرسید، از اون پست اینستاگرام جلیل گرفته تا خوابای غزاله که باعث شد ما نگران جلیل بشیم و بریم به سمت چپک.

من از همون اول حس میکردم اون پسرک توی جاده اتفاقی اونجا نیست اما نمیدونستم چی بگم.

اون اتفاقای توی خونه مادر بزرگ جلیل ام که دیگه نگم از اون صدای پا گرفته تا گم شدن الهه و گریه یه بچه که جلیل فک میکنه پسر خودشه.

پست اینستاگرام ونداد از همه عجیب تر بود و حرفای گرگ علی ام بیشتر گیجمون کرد…

نویسنده : رامبد خانلری

گوینده : پدرام زمانی

تهیه شده توسط مجموعه اتاق فرار انیگما

www.enigmaescaperoom.ir