Logo_041
Episode 6
26 مرداد 1399
ایستگاه دهم: سفارش غذا در رستوران 2
آموزش زبان انگلیسی Talk Stop
27 مرداد 1399

اپیزود اول

مجموعه اتاق فرار انیگما، شمارا به یک هیجان متفاوت دعوت می کند

در پادکست سرطان جن با ما همراه باشید تا تجربه متفاوت از ترس را برای خودتون فراهم کنید

هر هفته یک شنبه و چهار شنبه ساعت 22

نویسنده : رامبد خانلری

گوینده : پدرام زمانی

تهیه شده توسط مجموعه اتاق فرار انیگما