tpod

اپیزود هفتم

الهه برای نگه داشتن پارسا به آدرسی که زن میانسال بهش داده بود میره، پیش یه پیرمرد دعانویس.

در نهایت پیرمرد با کمک سمیه یه کروکی به الهه میده و بهش میگه اگر میخوای پارسا رو نگه داری به این آدرس برو. الهه وقتی از پیش دعانویس برمیگرده فکر میکنه چند ساعت بیشتر اونجا نبوده اما گویا چند روزی غیبش زده.

الهه وقتی به خونه برمیگرده پارسا بهش میگه سمیه رو دیده و ازش یه گوسفند خواسته، یه گوسفند بزرگ.

الهه از این حرف تعجب میکنه و از اینکه پارسا سمیه رو میشناسه خیلی شوکه میشه و تصمیم میگیره گوسفند رو تهیه کنه اما بعد از مدتی جنازه گوسفندو با رد پای خونی سم گوسفند توی پارکینگ پیدا میکنه.

خونه خیلی سرده، اتفاقای عجیبی برای الهه توی دستشویی با پارسا میوفته و یه صدای غریبه از الهه میپرسه چرا جلیل و کشتی ……

نویسنده: رامبد خانلری

گویندگان: چدرام زمانی و یگانه رمضانی

تهیه شده توسط مجموعه اتاق فرار انیگما.