هنر زندگی | رادیو بروکا
15 اسفند 1399
اپیزود بیست و ششم
16 اسفند 1399

اپیزود چهارم

الهه به اون آدرسی که زن میانسال بهش داده بود میره، فقط به خاطر پارسا. دعانویس الهه رو به یه جای دیگه برد به یه جنگل پیش جلیل. اما به نظر واقعی نمیومد وقتی الهه هواسش جمع میشه میبینه پیرمرد دعانویس جلوش بیهوش شده توی اون حالت روی کاغذ یه چیزایی مینویسه مثل کروکی و بهش میگه اگر پارسا رو میخوای برو به این آدرس سمیه کمکت میکنه. الهه تعجب میکنه چون نمیدونه سمیه کیه!!! وقتی الهه از پیش پیرمرد برمیگرده از تماسهای تلفنش متوجه میشه که 4 روزه که گم شده بوده.

نویسنده: رامب خانلری.

گویندگان: پدرام زمانی و یگانه رمضانی.

تهیه شده توسط مجموعه اتاق فرار انیگما

Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser