کی دل : آرزو – desire
28 اسفند 1399
کی دل : زهر – poison ( & باربد)
29 اسفند 1399


چطور يک ميلياردر در حالي كه سی و هشت هزاردلار پول تو ماشين و پانصد دلار تو جيبشه ساندويچ ميدزده؟؟
قسمت اول #رابرت_دارست رو از دست ندین!

رابرت دارست


چطور يک ميلياردر در حالي كه سی و هشت هزاردلار پول تو ماشين و پانصد دلار تو جيبشه ساندويچ ميدزده؟؟
قسمت اول #رابرت_دارست رو از دست ندین!