پادکست مجلس اول غم عاشورا و زندگانی ما
غم عاشورا و زندگانی ما
7 شهریور 1399
raining 977x720 1 منت
منت
9 شهریور 1399

مجلس نهم

IMG 20200829 201357 997 عاشورا خوانی (1)

کوتاه سخن اینکه در این دو شب گوش می‌سپاریم به مقتل‌خوانی آیت‌الله یوسفی‌غروی از روی کتاب وقعة الطف، بازسازی اولین مقتل نوشته شده درباره واقعه کربلا

0