IMG 0625 قسمت 22: یاماها
قسمت 22: یاماها
5 شهریور 1399
steven500 ایستگاه موسیقی-ظهور یک نابغه،قسمت اول!
ایستگاه موسیقی-ظهور یک نابغه،قسمت اول!
7 شهریور 1399

مجلس هفتم

IMG 20200827 202714 077 مناسک محرم روی خط فرهنگ و جامعه

شب‌ قدر، دهه محرم و… فرصت‌های تقویمی که بستری برای بروز مناسک فراهم می‌کنند. اما واقعا مناسک چیست؟ مناسک از اعمالی است که از فرط تکرار آن در طول زندگی آن را بدیهی می‌انگاریم و نسبت به شدت و قوت و کارکرد آن بی‌توجهیم. آیا مناسک در طول تاریخ تغییر می‌کنند؟ آیا سیاست‌گذاری‌های دینی ارتباطی به مناسک دارند؟ آیا فهم ما از دین روی چگونگی برگزاری مناسک تاثیر می‌گذارند؟
محسن‌ حسام‌مظاهری، پژوهشگر این حوزه برای‌مان توضیح خواهد داد.

0