500 x 500 1 POCDAST
POCDAST
4 شهریور 1399
123456 سرطان جن 3
سرطان جن 3
5 شهریور 1399

مجلس ششم

IMG 4980 درباره یاد و یادآوران

شریعتی معتقد است درس حرکت حسینی نه شهادت که ناتمام گذاشتن حج است. سوال قابل طرح این است که علی شریعتی حرکت کاروان حسینی را چطور می‌فهمید که چنین خوانشی از آن ارائه می‌کرد؟
در این پادکست درباره شریعتی و خوانش شریعتی و به طور خاص متن یاد و یادآوران، صحبت خواهیم کرد. متنی که شریعتی در آن از دوگانه کعبه و کربلا و نقش انقلابی شیعه در طول تاریخ می‌گوید. نقش انقلابی که در تمام دوران‌ها در تک‌تک شعائر دینی نمود پیدا کرده. نقشی که به واسطه «یاد» در برابر ظالمان زمانه خویش ایستاده و تن به ذلت نمی‌دهد.

0