tpod

مجلس ششم

شریعتی معتقد است درس حرکت حسینی نه شهادت که ناتمام گذاشتن حج است. سوال قابل طرح این است که علی شریعتی حرکت کاروان حسینی را چطور می‌فهمید که چنین خوانشی از آن ارائه می‌کرد؟
در این پادکست درباره شریعتی و خوانش شریعتی و به طور خاص متن یاد و یادآوران، صحبت خواهیم کرد. متنی که شریعتی در آن از دوگانه کعبه و کربلا و نقش انقلابی شیعه در طول تاریخ می‌گوید. نقش انقلابی که در تمام دوران‌ها در تک‌تک شعائر دینی نمود پیدا کرده. نقشی که به واسطه «یاد» در برابر ظالمان زمانه خویش ایستاده و تن به ذلت نمی‌دهد.