123456 سرطان جن 4
سرطان جن 4
9 شهریور 1399
Shahreman Logo شهر من 4
شهر من 4
11 شهریور 1399

مجلس دهم

IMG 20200829 201357 997 عاشورا خوانی (2)

کوتاه سخن اینکه در این دو شب گوش می‌سپاریم به مقتل‌خوانی آیت‌الله یوسفی‌غروی از روی کتاب وقعة الطف، بازسازی اولین مقتل نوشته شده درباره واقعه کربلا

0