آنسوی دیگر تاریکی – رادیو ناطور پادکست 3
14 فروردین 1399
ایستگاه موسیقی
15 فروردین 1399

اپیزود سوم _ عاشقانه های مرد آنارشیست

در این اپیزود به سراغ مردی میریم که از پرستاری به کارگردانی رسیده ، عاشقانه های مرد آنارشسیت

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند