اپیزود ۱
۹ اردیبهشت , ۱۳۹۹
رادیو یِ: ای دخترِ شیخ اشراق
۹ اردیبهشت , ۱۳۹۹

اپیزود ۲ – پیدا کردن مسکن در فرانسه

روایت جمعى از دوستان مقیم فرانسه از تجربه هاى خود در مورد شرایط اجاره کردن خانه و یا شرایط داستن اتاق خوابگاهى در فرانسه ….
هدف از تهیه این مجموعه ، کمک به داشتن یک دید واقعى از زندگى در جامعه فرانسه میباشد.
این مجموعه صرفا تجربه واقعى از زبان افراد معمولى جامعه میباشد و هیچ نظر تخصصى در آن وجود ندارد.