جانان
۲۹ فروردین , ۱۳۹۹
آسمان هم که بارانی‌ست …! – سید علی صالحی
۲۹ فروردین , ۱۳۹۹

اپیزود ۱ – سیستم پزشکی و درمانی فرانسه

اپیزود ۱ – سیستم پزشکی و درمانی فرانسه

روایت جمعى از دوستان مقیم فرانسه از تجربه هاى خود در مورد کادر درمانى و پزشکى فرانسه ….
هدف از تهیه این مجموعه، کمک به داشتن یک دید واقعى از زندگى در جامعه فرانسه می باشد.
این مجموعه صرفا تجربه واقعى از زبان افراد معمولى جامعه میباشد و هیچ نظر تخصصى در آن وجود ندارد.