بی نام کست اپیزود 1
17 اردیبهشت 1399
رادیو پُشتِ‌کار
17 اردیبهشت 1399

بچه های چهارراه گرد

بوی خاک نم زده رو می شد راحت حس کرد نفس عمیقی کشیدم

چقد مهربون بودن شیرین ودلچسبه

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند