بیدار بمانیم
۲ مهر , ۱۳۹۹
سرطان جن ۱۱
۲ مهر , ۱۳۹۹

اپیزود ۷ – عشق بازی!

اپیزود ۷ – عشق بازی!

این همون بازی جدید و تکراریه.. هیچ وقت نمیدونی کی قراره کِی شروعش کنه.. فقط اینو میدونی که وقتی شروع بشه یجوری با همه وجودت میری توش که دیگه نمیتونی بیای بیرون..