شهر من 5
20 شهریور 1399
چهل و سوم | مرگ
21 شهریور 1399

اپیزود 5 – وسطی!

این بازی چند نفره است با هزاران انتخاب در لحظه! موزیک متن: Ein Tropfen | Ben Frost

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند