شهر من ۴
۱۲ شهریور , ۱۳۹۹
سرطان جن ۵
۱۲ شهریور , ۱۳۹۹

اپیزود ۴

اپیزود ۳

میگی و میشنوی… این نقطه بازی رو انقدر ادامه میدی تا شاید بتونی آخرش خونه های بیشتری رو کامل کنی! شاید…