tpod

قسمت 3 – نوار!

نوارا پر از آهنگایی هستن که ما انتخاب نکردیم، همیشه هم در حال پخشن بعضی وقتا صداشون زیاد بعضی وقتام کمن اما هیچ وقت قطع نمیشن… موزیک متن: Pneumothorax | Blueneck