tpod

قسمت 25 – می تو!

روی پارکت کف اتاقش دراز کشیده بود و به اسباب بازیای سرد و بی روحش که رو زمین ریخته بود نگاه میکرد… دیگه قدرت آدم آهنی براش بی معنی بود.. دیگه شلیک تفنگ ها براش جذاب نبود.. دیگه صدای ماشین ها براش هیجان انگیز نبود… دیگه لباس های نینجا و پلیس براش با ارزش نبود… هیچ اسباب بازی نمیتونست هیچ هیجانی توش ایجاد کنه

موزیک متن: Waltz | Meredith Monk Cow Song | Meredith Monk

لینک حمایت مالی : https://mrfaghihi.com/index.php/donation