فصل دوم - اپیزود نهم: Friends
آموزش زبان انگلیسی Talk Stop
30 فروردین 1401
وکالیوم 93
2 اردیبهشت 1401

اپیزود 23 – قاب عکس!

هنوز لیوان آب توی دستش بود که صدای زنگ در به صدا در اومد، حتما خودش بود…

موزیک متن: Open the gait | Deadfish | Pearson | Danny Bensi & Saunder Jurriaans

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند