Logo_041
پادکست مناسبتی عید ولایت
8 مرداد 1400
Episod 5
10 مرداد 1400

قسمت 19 – خیال!

لیوان آب را روی میز کنار تخت گذاشت، پتویش را کنار زد، آرام روی تخت نشست، به آینه رو به رو خیره شد، خود را در آن دید که آرام خوابیده، بی آنکه نگران فردا باشد!

موزیک متن: The World Retreats | David O’Dowda