پادکست مناسبتی عید ولایت
8 مرداد 1400
Episod 5
10 مرداد 1400

اپیزود 19 – خیال!

لیوان آب را روی میز کنار تخت گذاشت، پتویش را کنار زد، آرام روی تخت نشست، به آینه رو به رو خیره شد، خود را در آن دید که آرام خوابیده، بی آنکه نگران فردا باشد!

موزیک متن: The World Retreats | David O’Dowda

Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser
تهران پادکست
To install tap
and choose
Add to Home Screen
Continue in browser