بیت و بایت قسمت هشتم
17 تیر 1400
وکالیوم اپیزود پنجاه و هفتم
18 تیر 1400

اپیزود 18 – آدم آهنی!

از صورت سردش معلوم بود قلب آهنیش شکسته، ای کاش منو ببخشه!

موزیک متن: Frank’s choice | Tyler Bates

پلتفرم انکر پادکست های ایرانی را تحریم کرده است ، برای گوش کردن به آن ها میتوانید از اپلیکیشن استفاده کنید

پادکستر هایی که به مشکل برخورده اند میتوانند با ادمین کانال تلگرام تماس حاصل کنند